гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" 21

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в платформата, ще бъде обработена от DrJelev.com, Д-р Господин Желев и Д-р Георги Желев (по-долу още наричано “Екипът”).

Данните и личната информация, предоставена от клиенти, се използват за управление и комуникация относно заявки.

Екипът използва тези данни и информация за подобрение на интернет страницата, както и за да даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за интернет страницата.
Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато изпратите запитване до екипа чрез поле „Контакти“ в платформата, както и, когато осъществявате контакти или изпращате съобщения, когато попълвате формуляр в интернет страницата или тогава, когато общувате със Д-р Георги Желев.

Екипът гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез единен граждански номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална, както и здравното му състояние.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, имейл адрес и телефонен номер, име на подателя на заявката (адреси и телефонни номера), снимков или видео материал.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от екипа, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; e-mail адрес; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, екипът  може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на интернет страницата за предотвратяване на измами и други цели.
Когато посетите интернет страницата и използвате нашите продукти, екипът може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Екипът може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга с подходящо съдържание спрямо Вашите интереси.

Помощ за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.

Екипът Ви дава възможност за оттегляне на съгласието за съхранение и обработване на лични данни. За използване на възможността за оттегляне, трябва да влезете в контакт с представител на Екипа, на посочените имейл адреси и телефони.

Информацията с личните данни на Клиентите са важни за дейността нa Екипа.

Чрез влизането в платформата, извършване на заявка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на DrJelev.com (Д-р Господин Желев и Д-р Георги Желев) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Екипа за:

  • Дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Екипа, и на трети лица, с които Екипът има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от потребители/клиенти;
  • Комуникация;
  • Предоставяне на информация за резултатите от проведено лечение на трети лица и социални мрежи.

Екипът може да разкрие тази информация на неговите подизпълнители и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на екипа, например за: обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или телефон, проучвания и анализи на продажбите, плащания с банкови карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

Екипът ще разкрие информацията за Вас и други лични данни, когато законът изрично му позволява или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените.

Използвайки имейл адрес drjelev@yahoo.com, Клиентите могат да:
– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не;
– да се получават съобщения, съдържащи личните им данни, които се обработват;
– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона.

 

Scroll to top